Adaylar İçin

Aşağıdaki ilanlardan birisini seçerek
başvuru yapabilirsiniz..

Uzmanlık Alanlarımız

Finans / Bankacılık


Banka,Finansal Kuruluşlar,Fonlar,Katılım Bankaları,Yatırım Bankaları ve Aracı Kurumlar bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Finansal Raporlama ve Konsolidasyon

-Bütçe ve Raporlama

-Mali Analiz ve Tahlil

-Kredi Tahsis -Krediler

-Kurumsal Finansman-Stratejik Planlama

-Risk Yönetimi

-Hazine Yönetimi

-Finans

Muhasebe / Mali İşler


Reel Sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler ve Finansal Kuruluşlar,Holdingler bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Muhasebe / Mali İşler

-Ticari Muhasebe

-Genel Muhasebe

-Maliyet Muhasebesi

-KDV İade

-Alacak Muhasebesi

-Satıcılar Muhasebesi

-Ön muhasebe

Finansal Kontrol / Bütçe Raporlama


Reel Sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler ve Finansal Kuruluşlar,Holdingler bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Finansal Kontrol

-IFRS ve  Finansal Raporlama

-Mali Raporlama ve Konsolidasyon

-Bütçe ve Raporlama

-Maliyet Kontrol

-Satış Kontrol

-Finansal Planlama ve Analiz

-Bütçe Planlama ve Analiz

-Finansal Analiz

Hazine / Risk Yönetimi


Reel Sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler ve Finansal Kuruluşlar,Holdingler bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Hazine

-Finans

-Kredi analiz ve kontrol

-Tahsilat Yönetimi

-Nakit Akış

-Risk Analiz ve Yönetim

Vergi / Denetim


Bağımsız Denetim Şirketleri,YMM ve SMMM Büroları,Reel sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler,Finansal Kuruluşlar,Holdingler bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Vergi Denetim

-Bağımsız Denetim

-İç Denetim

-Süreç Denetimi

-Etik ve Uyum Denetimi

-Muhasebe ve Bordro Denetim

Stratejik Planlama / iş Geliştirme


Tüm reel sektör şirketleri ve finansal kuruluşlar,holdingler bünyesinde ihtiyaç duyulan

-Kurumsal Finansman

-Modelleme

-Stratejik Planlama

-İş Geliştirme

-Şirket Evlilikleri

-Finansal Danışmanlık

English